SELCO POINT CZ
Vodnická 437
149 00 Praha 4

T: 272 942 525
F: 272 942 527
E: info@selco.cz
W: www.selco.cz

Záruční servis Selco

Servis Selco - záruční podmínky a formulář 
 
Prodloužená smluvní záruka s výrobcem UP TO 5 Y  - vyžaduje registraci  a záruční podmínky včetně češtiny jsou přikládány ke každému zařízení
 
Základní záruční podmínky - Záruční podmínky jsou vkládané do každého záručního listu. Společnost Bohler welding Selco aplikuje tzv.strukturovanou záruku ("up to 5 year) t.j. záruční doba  3-5 let na elektroniku  a na výkoné prvky , 12-ti měsíční záruční dobu pro kabeláže, hořáky, propojovací kabely a pohyblivé části zařízení podléhající provoznímu opotřebení jako ventilace, čerpadla, jednotky s motory posuvu drátu.
6-měsíců záruky poskytujeme na náhradní díly.
 
záruční podmínky prodloužené smluvní záruky (viz brožura) přikládaná k prodávanému zařízení :
 
 
Záruční opravy řeší  Selco Point CZ (kontakt v seznamu) autorizované servisy a servisy jednotlivých prodejců.
Pro bezproblémové vyřízení opravy v záruční době je vždy nutné zjistit následující ještě před nahlášením závady :
1) Typ a výrobní číslo zdroje (produktu) + kopii záručního listu Selco - Certifikát vydaný při registraci (neuznávají se náhrady samostatně produkované prodejci)
2) Datum prodeje (pokud není registrace "Záruční Certifikát" dokládá se faktura či doklad o prodeji na kterém musí být vyznačeno výr číslo výrobku a datum prodeje a platí základní záruka 24 měsíců)
3) Projev závady - okolnosti
4) Kontakt na uživatele (osobu se znalostí okolností/projevů závady) 
 
Apelujeme na distributory registrovat prodané zařízení dle pokynů v záručních podmínkách. Po expedici z výrobního závodu je v systému zapsáno datum expedice do ČR, které může být v nesouladu s datem prodeje. 
 
 

Info pro partnery a dealery Selco point CZ :
Report o záruční opravě je vlastně žádankou o zaslání vadných dílů . Autorizované servisy zasílají vadné díly přímo na Selco Point CZ a mailem žádanku na servis@selco.cz s vyplněním podrobného popisu závady a předem žádají o schválení opravy.
Tato žádanka usnadní a zjednoduší komunikaci- nebojte se používat.
 

 

V případě nejasností, problémů či nenalezení řešení při opravě je tu technická pomoc tel.724805728  e-mail: servis@selco.cz , která najde optimální cestu ve spolupráci s výrobním závodem.

 

Záruční servis se řídí záručními podmínkami, které jsou uvedené v záručních podmínkách přiložených prodávanému zařízení (znění viz odkaz výše). Upozorňujeme, že je nutné k uplatnění prodloužené smluvní záruky prodaná zařízení registrovat u výrobce, buď osobně nebo prostřednictvím Selco Point CZ.

 

Připomínáme, že společnost Selco dodává díly potřebné pro opravu a na uvedení zařízení do provozuschopného stavu. Náklady na dopravu ať už zaslání do opravy nebo výjezd technika (v případě sestav) hradí vždy uživatel nebo majitel zařízení !! V případě nejasností kontaktujte Selco Point CZ viz tel.výše.