Svařovací zdroje MIG/MAG

 

S V A Ř O V A C Í   Z A Ř Í Z E N Í   MIG / MAG
Nově výrobce voestalpine Böhler welding SELCO přesunul některé výrobky z typové řady Genesis a Quasar do nové řady zdrojů s názvem TERRA a URANOS. Tím se také mění známý červený kabát na modrou barvu Böhler welding. Zdroje s názvem TERRA a URANOS viz informace v nabídce produktů tedy nahrazují některé předchozí typy Genesis a Quasar. Technické parametry a funkce zůstávají u nově pojmenovaných a zbarvenýhc shodné. Většina výrobků v červené barvě Selco se v průběhu roku přesune do modré barvy a do typových řad TERRA a URANOS. Pro uživatele se nic němění. Záruční podmínky i záruky zůstávají shodné.
 
U svařování MIG/MAG se elektrický oblouk generuje v atmosféře ochranného plynu mezi tavným drátem a svařovaným materiálem . Používaný inertní plyn  (argon v případě MIG – Metal Inert Gas) nebo aktivní  (CO2 či směsi argonu s jinými aktivními plyny v případě MAG – Metal Active Gas). Teplem oblouku se společně taví základní materiál a svařovací drát. Svařovací drát je nepřetržitě dodáván prostřednictvím hořáku a podavače.
Svařování MIG/MAG představuje ve světě nejrozšířenější způsob svařování. Jeho předností je vysoká produktivita a vynikající závar. Nevyžaduje odstraňování strusky. Je snadno použitelné při pozičním svařování. Vzhledem k tomu , že lze svářet prakticky všechny průmyslové materiály, je MIG/MAG ideální volbou jak ve výrobě, tak při opravách .
Pokud u svařování MIG/MAG známe druh materiálu, průměr svařovacího drátu a typ plynu, potom již jednoduše zvolíme odpovídající hodnoty nastavení dle tabulky kombinací napětí a rychlosti posuvu drátu. Na těchto hodnotách závisí svařovací proud. V závislosti na svařovacím proudu probíhá přenos kovu v oblouku třemi možnými způsoby:
·        přenos typu SHORT-ARC (zkratový)
·        přenos typu GLOBULAR (kapkový)
·        přenos typu SPRAY (sprchový

Přenos typu SHORT-ARC (zkratový) nastává při nízkých svařovacích proudech. V takovém případě se mezi svařovacím drátem a zpracovávaným kusem vytvoří elektrický zkrat. Materiál přechází během fáze zkratu. Prakticky lze svařovat libovolný druh materiálu včetně slabých plechů. Svářet můžeme i pozičně. Jednou z nevýhod je rozstřik taveného materiálu.
 U kapkového přenosu kapky roztaveného drátu vstupují do svařovacího oblouku. K tomuto jevu dochází vždy při použití velmi aktivního plynu jako je čistý CO2, nebo při přechodu ze zkratového přenosu na sprchový se všemi ostatními plyny. Kapkový přenos se používá pouze v krajním případě vzhledem k nestabilitě oblouku a špatnému rozstřiku.
Při vysokých svařovacích proudech se kapky materiálu vstupující do oblouku zcela odpaří, takže vady způsobené rozstřikem zmizí. Stejně jako u kapkového přestupu se podstatná část tepla přenese do svařovaného kusu. Je tudíž nutné používat přenos sprchou pouze u silných plechů a u svařování shora dolů. Vynikajícím zdrojem pro vysoké svařovací výkony sprchovým přenosem jsou nové plně synergické zdroje Selco řady Quasar.
Vhodnou volbou přenosu svařovacího proudu tak, že materiál přechází v synchronně v  impulsech (PULSED-ARC Welding – svařování impulsním obloukem), dokážete téměř ve všech případech zvýšit kvalitu svaru a podstatným způsobem u slabého plechu, hliníku a nerez ocelí.
Pulsní zdroje Selco s invertorovou technologií Genesis přestavují špičková svářecí zařízení s optimální dynamickou charakteristikou. Jsou schopny regulovat svařovací proud s dostatečnou přesností nutnou k dosažení stabilního přenosu impulsního oblouku bez rozstřiku, vysoce koncetrovaného oblouku, s velmi nízkým přestupem tepla.
Nejnovější řady zdrojů Genesis obsahují mimo plnou synergii, digitální řízení DSP i standardně osazenou funkci double -puls (dvojí puls). Novinkou u celé nové řady Genesis je jednotka řízeného účiníku U.P.F.R (P.F=1)  přinášející vynikající účinnost, nízkou spotřebu elektrické energie a další výhody.
Svařování impulsním obloukem je ideální pro nerez ocel a hliník (díky čistícímu účinku tohoto typu oblouku). Vhodné zejména pro slabé plechy, kde dosahujeme kvality podobné svařování TIG, avšak s daleko vyšší produktivitou.
Svařování impulsním obloukem vyžaduje komplexní systém regulace schopný pracovat s mnoha proměnnými parametry týkající se materiálu, plynu, průměru tavného drátu a rychlosti posunu drátu. Tento proces je řízen mikroprocesorem se souborem předem definovaných synergických programů (SYNERGIC). Program stanoví předem obsluha zařízení.
Pomocí synergických funkcí nastavíme všechny parametry sváření jednoduchou změnou jedné nastavené hodnoty, obvykle rychlosti posuvu tavného drátu. Postup nastavení je tudíž nesmírně jednoduchý i pro nezkušené svářeče, přitom velice rychlý a s  možností opakovatelnosti.
Zdroje Selco jsou již řadu let vybaveny synergickými funkcemi především u řad Genesis. Nyní obsahují odbočkové zdroje pokrokovou synergii XP, která byla u odbočkových zdrojů Selco zvolena jako standard a obsahuje je celá řada zdrojů Neomig a Unistep.  
Nyní v nabídce také zdroje Quasar s cílem nahradit odbočkové zdroje a zdroje SCR invertorovou technologií a nejen to, ambicí je také přinést novou kvalitu svaru a  řadu usnadnění a vylepšení zejména v obsluze.
Všechny generátory Selco určené pro svařování MIG/MAG a impulsní MIG odpovídají zcela celoevropskému standardu EN60974-10 (ekvivalent mezinárodního standardu IEC974-1) upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření a upřesňujícím standardům o slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto standardů splňuje svařovací technika Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejího užívání. Nové řady zdrojů Genesis navíc úplný soulad  s normou EN61000-3-12 a je konstruována na nové Selco platformě Selco green@wave.

 

Více informací:
Invertory Multifunkční