Svařovací zdroje MMA

M M A & T I G (lift)

 

Nově výrobce voestalpine Böhler welding SELCO nahradil výrobky typové řady Genesis a Quasar novou řadou zdrojů s názvem TERRA a URANOS. Tím se také mění známý červený kabát na modrou barvu Böhler welding. Zdroje s názvem TERRA a URANOS viz informace v nabídce produktů tedy nahrazují některé předchozí typy Genesis a Quasar. Technické parametry a funkce zůstávají u nově pojmenovaných a zbarvenýhc shodné. Většina výrobků v červené barvě Selco s budoucnu přesune do typových řad TERRA a URANOS v modré barvě. Pro uživatele se nic němění. Záruční podmínky i záruky zůstávají shodné.

Obloukové svařování obalenou elektrodou MMA (Metal Manual Arc) nebo obloukové svařování v ochranné atmosféře SMAW (Shielded Metal Arc Welding) jsou ruční svářecí postupy, které využívají tepla vzniklého hořením oblouku mezi tavnou obalenou elektrodou a svařencem.
Svařování elektrickým obloukem patří k nejuniverzálnějšímu a nejběžnějšímu typu svařování. Používá se jak v dílenských podmínkách, při venkovním svařování, tak v uzavřených prostorách. Na různé podmínky svařování lze aplikovat široký výběr elektrod.
Pro obloukové svařování MMA se využívají generátory střídavého a stejnosměrného proudu. Zdroje stejnosměrného proudu – a tak tomu je i u generátorů Selco – dosahují svarů vysoké kvality. Tato zařízení se vyznačují též víceúčelovostí a univerzálností z hlediska použitých elektrod a svářecího prostředí.
Důležitou charakteristikou zdrojů MMA je svařovací proud, který určuje průměr a druh použité elektrody, a dále dynamická charakteristika  určující rychlost reakce příslušného svářecího zařízení na změny při hoření oblouku. Pro zlepšení svařovacích vlastností MMA zdrojů Selco je použita funkce HOT-START (teplý start), ARC-FORCE (zesílení oblouku) a ANTI-STICKING (ochrana proti přilepení).
 
Zdroje Selco jsou rozděleny na dvě produktové řady a to Genesis a Quasar. Řada Genesis je plně vybavena všemi dostupnými funkcemi a technologiemi. Je univerzálně určena pro všechna použití a prostředí. Nové řady zdrojů Genesis navíc mají plný soulad s normou EN61000-3-12 a jejich konstrukce je stavěna na nové Selco platformě green@wave, která přináší významnou úsporu spotřebovávané energie, zvýšení výkonu a nižší hodnoty jistících prvků.
Řada Quasar je určena pro takové použití, kde je vyžadováno jednoduché ovládání se základními funkcemi a tato charakteristika je výhodou. Pro dopnění řada Quasar je postavena na stejné základní technologii jako řada Genesis. Znamená to tedy, že je zde viditelná úspora spotřebované energie a nárůst výkonu oproti běžným invertorům, případně invertorům ze starších řad Selco.
Obě řady Genesis i Quasar jsou plně digitálně řízené.
 
Nové Selco technologie přinášejí nízké  výkonové ztráty, vysokou účinost , bezkonkurenční zapálení oblouku a provoz na dlouhém napájení včetně vysokých zatěžovatelů při teplotě okolí 40 st.Celsia. 
 
Funkce které jsou u všech MMA Selco zdrojů  samozřejmostí:
 
  HOT-START
Tato funkce zvýší svařovací proud nad žádanou hodnotu během fáze startu k zajištění účinného hoření oblouku (arc striking). Umožňuje bez kazové spoje, snadný start a zamezení lepení elektrody.Teplý start Selco je vždy se  řízeným průběhem, který zajišťuje vynikající zapálení i na slabých materiálech bez propalu. Hot start v Selco patentovaném provedení je vždy řízený s kontrolovaným průběhem.
 
  ARC-FORCE
Tato funkce automaticky zvýší svařovací proud v případě příliš krátkého oblouku kdykoliv během svařování. Zamezí lepení elektrody a přerušování oblouku, činí svařování snadnějším, hladším a vyšší kvality. Nachází uplatnění zejména při pozičním (in-pozition) svařování s elektrodami basickými a celulosovými.
 
  ANTI-STICKING
Představuje elektronickou funkci, která sníží svařovací proud na velmi nízkou úroveň v momentě přilepení elektrody ke svařovanému materiálu. 
U nových zdrojů řady "1000" na nulovou úroveň.